İl Müdürümüz Sayın Serhat OCAK’ın Yeni Eğitim Öğretim Yılı Temennisi

Yeni Eğitim-Öğretim yılının başta geleceğimizin teminatı gençlerimize ve tüm eğitim paydaşlarına huzur, sağlık, mutluluk ve üstün başarı getirmesini can-ı gönülden temenni ederim.

16 EYLÜL 2017

Eğitim, toplumun değer yargıları ile bilgi ve kabiliyet birikiminin genç kuşaklara intikali sürecidir. Şu bilinen bir gerçek ki  çocuklarımızın değer yargılarının ve davranışlarının önemli bir kısmı eğitim yuvalarında kazanılmaktadır. Geleceğimizi var edecek olan çocuklarımızın gelişmiş dünya ile  her alanda rekabet edebilmesi için onları hem bedenen hem zihnen hem de ruhen nitelikli bir şekilde yetiştirmemiz gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağda bu çağda birey veya devlet bazda  güçlü olmanın yolu  bilgiyi üretmek ve bilgiyi kullanmak olduğu unutulmamalıdır.

Ancak bilgi çağını yakalamak ve yaşamak isterken geleceğimiz olan çocuklarımızı modern dünyanın bu cezbedici zararlı etkilerinden korumak da gerekmektedir.  Modern dünyanın yaşam biçimi  çocuklarımızı sosyal ortamlardan koparmakta, bedenî olarak hareketsizleştirmekte ve onları -çoğu gereksiz olan- bir bilgi yığınına maruz bırakmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi “Sağlam kafa, sağlam vücutta  bulunur.”  Fizikî durumun gerekliliği  “Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı olanını severim.” ilkesi gerçeği ile  çağımızın maddi ve manevi zararlarından korunmak, geleceğe daha sağlıklı ve güçlü yürüyebilmek için siz çocuklarımızı ve gençlerimizi   birçok branşta faaliyet gösterdiğimiz spor salonlarına ve gençlik merkezimizdeki gelişim kurslarımıza davet eder, yeni eğitim-öğretim yılının başta geleceğimizin teminatı gençlerimize ve tüm eğitim paydaşlarına huzur, sağlık, mutluluk ve üstün başarı getirmesini can-ı gönülden temenni ederim.