Lisans İşlemleri

MADDE 15 -
(1) Sporcu öğrenci lisansları, okul müdürlüğünce Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden düzenlenir.
(2) Lisans çıkarmak için; öğrenci belgesi, sağlık izin belgesi, veli izin belgesi, T.C. kimlik numarası beyanı ile fotoğraf istenir.
(3) Lisans, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresince geçerlidir.
(4) Öğrenci, yarışacağı spor dalına ek olarak atletizm ve/veya satranç spor dallarını seçebilir, yarışmalarına katılabilir.