Kulüp İşlemleri

YENİ KURULACAK SPOR KULÜPLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yeni Kurulacak Spor Kulüpleri 7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili için Gerekli Belgeler PDF.pdf

1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi.docx

2. Spor_Kulubu_Tuzugu_Ornegi.docx

3. Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi.docx

4. Yönetmelik Ek-2 KURULUŞ TAAHHÜTNAMESİ.docx 

5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

6. Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet).docx

7. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

8. Vergi numarası talep dilekçesi.docx

 

DAHA ÖNCE DERNEK OLUP SPOR KULÜBÜNE GEÇECEKLER İÇİN

 1.Spor Kulübü Tüzüğü (Spor Kulübü Tüzüğünde İsim değişikliği yapacaklar için mevcut isimde Gençlik ve Dernek ibareleri kaldırılacak, kulüp isminin “Spor Kulübü” şeklinde bitmesi gerekmektedir. (Tüzüğün her sayfası imzalanmış olacak) (2 Adet Aslı)  3.2. Spor Kulübü Tüzüğü(Yönetim Kurulu Tarafından Her Sayfa İmzalı).docx

2.Genel Kurul Sonuç Bildirimi 3 EK-2 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu (1).docx

3.Yönetici Üye Bilgileri (TC Kimlik, Doğum Tarihleri, Telefon Numaraları)

4.Yönetim Taahhütname Kulüp İsim Değişikliği 2 Organlarda Görev Alacaklar İçin Taahhütname (2).docx

5.Dilekçe Spor Kulübü Tüzük Değişikliği Dilekçesi (Dernek Statüsünden Geçen).docx

6.Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden her bir yönetim kurulu için)

7.Spor Ceza Bilgi Formu- Son 5 Yıl için (E-Devlet üzerinden her bir yönetim kurulu için)

8. Karar Defteri Fotokopisi( Genel Kurur Kararı gündem maddeleri belirtilecek)

9. Hazirun Listesi Hazirun Listesi.doc

10. Genel Kurul Divan Tutanağı Genel Kurul Divan Tutanağı.docx

11.İletişim 0284 212 03 13 (1154)

Beyanname Giriş Kılavuzu.pdf

 

SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ İÇİN 

1- Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont

2- Genel Kurul Duyurusu

3- Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)

 4- DİVAN TUTANAĞI.doc

 5- FESİH DİLEKÇESİ.docx

 6- GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİM.docx

 7- HAZİRUN LİSTESİ.docx

 8- TASFİYE TUTANAĞI.doc

 

OLAĞAN- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL EVRAKLARI

1. Olağan Genel Kurul Bildirim Dilekçesi.docx

3. Hazirun Listesi.doc

4. Genel Kurul Divan Tutanağı.docx

5-Karar Defteri Fotokopisi

6-Spor Ceza Bilgi Formu ( E-devlet-Yönetimde Değişiklik Yapılmış İse Yönetime Yeni Giren Üyelerden)

7-Adli Sicil Kaydı( E-devlet-Yönetimde Değişiklik Yapılmış İse Yönetime Yeni Giren Üyelerden)

 

BRANŞ TESCİL İŞLEMLERİ

1. Branş Tescil Dilekçesi.docx

2.Yönetim Kurulu Kararı

3.İkinci (2) Kademe Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

4. Branş Tescil Taahhütname .docx

5. Antrenörlük Sözleşmesi .docx

 

NAKDİ YARDIM EVRAKLARI

1.ALINDI BELGESİ ÖRNEĞİ.pdf

2.Karar Metni Örneği.docx

3.Kulüp Yardımı Dilekçesi.docx

4.Nakdi Yardım Taahhüt.docx

5. Vergi Borcu Yoktur Yazısı(Vergi Dairesinden Alınacaktır)

6.Nakdi Yardım Değerlendirme Formu .docx