2024 YILI KULÜP BEYANNAMESİ HAKKINDA

19.03.2024

2024 Yılı Kulüp Beyannamesi Hakkında

 

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun Denetim ve beyanname usulü başlıklı 13. maddesinin 4. fıkrasında; Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri yıl sonu itibarıyla gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren (3) üç ay içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür." hükmü gereğince;Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların süresi içerisinde beyanname vermeleri gerekmektedir.

Beyannamelerin verilme süresi 31.03.2024 Pazar günü sona erecektir.