TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU KURS KATILIM DUYURUSU

04.03.2024

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

KURS KATILIM DUYURUSU

Kurs Yeri : UZAKTAN EĞİTİM (İNTERNET ÜZERİNDEN ZOOM PROGRAMI)

Kurs Türü: TİFAKE 1 (TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ)

Yaş Aralığı: 18 Yaş ve Üzeri

Kurs Tarihleri : 7-9 MART 2024

Statüsü: Uzmanlık Kursu

Kurs Katkı Bedeli: 600 TL

 

KURS KURALLARI:

1. Başvurular Türkiye İzcilik Federasyonu otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

2. Erkek ve kız izci gönüllüsü ve izci liderleri başvurabilecektir.

3. Otomasyon sistemine kayıtlı, lisanslı ve vizeli olmak.

4. Emek- Eğitim Defteri uygulamasını cep telefonuna indirmiş olmak.

5. Danışmanı ile istişare edilerek, Kulüp önderi tarafından danışman atanmış olmak.

6. Emek- Eğitim Defteri uygulamasında; ön şart olan uygulamalarla beraber "TİFAKE 1 katılabilir" uğraşısını da tamamlamış olmak.

7. Kurs için 600 TL katkı bedelini yatırmış olmak.

8. Kursa Emek - Eğitim defteri uygulaması yüklü cihaz ile katılmak.

9. Katılımlarda, sırasıyla faal ünite lideri, daha önce TİFAKE operasyonlarına katılmış lider ve izcilik gönüllüsü olarak kabul yapılacaktır.

 

KURS PROGRAMI:

Kursun resmî başlama tarih ve saati: 7 Mart 2024 Saat: 20.00

Kursun resmî bitiş tarih ve saati: 9 Mart 2024 Saat: 22.00

Kurs son başvuru tarihi: 6 Mart 2024 Saat: 24.00

 

Not: Kurs 7 - 9 Mart 2024 tarihleri arasında ve her gün 20.00 ile 22.00 saatleri arasında, 2 saat yayın şeklinde olacaktır.

 

Kurs (Büro) Sorumlusu:

Şenol EREN 0533 153 41 89 senol@tif.org.tr

Kurs Sorumlusu:

Lütfi BAYDAĞ 0533 811 56 31 lutfi@tif.org.tr

Emek - Eğitim Defteri uygulaması sorun - çözüm bildirim WhatsApp hattı:

Elif DERİNDERE 0536 267 67 61 elif@tif.org.tr

Eğitim ve Kurslar talimatına https://tif.org.tr/mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

Emek  –  Eğitim  Defterinde  sorun  olanlar,   https://tif.org.tr/duyurudetay/56 adresinden  ilgili kursun uğraşısını danışmanına onaylatarak kursa katılabilirler.

KURS KATILIM ŞARTLARI:

TİFAKE Kursları: Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Ekiplerinin eğitimi için eğitim ve TİFAKE kurullarının planlaması ve yürütmesiyle yapılan kurslardır.

(1) Federasyonca açılacak tüm kurslarda, kurslara katılacak Türk vatandaşlarının Federasyona lisanslı olmaları gerekir.

(2) Lider ve izcilik gönüllüsü olmak.

(3) Bütün, Liderlik kurs ve seminerlerine katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin  şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlarla,  zimmet,  ihtilas,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak.

b) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

c) Emek- Eğitim defterinde bulunan ve başvurulacak kursun ön şartı olan vazifeleri tamamlamış olmak.

ç) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

*  BAŞVURU  SAHİPLERİNİN,  BAŞVURU  DURUMLARINI  OTOMASYON  SİSTEMİNDENMUTLAKA VE SIK SIK KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ :

İzci lideri eğitim kurslarının yazılı, sözlü, uygulama ve davranış sınavlarının değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak Federasyona yapılır.