TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU KIŞ KAMPÇILIĞI KURSU KATILIM DUYURUSU

16.01.2024

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

KURS KATILIM DUYURUSU

 

Kurs Yeri: Türkiye İzcilik Federasyonu Tevfik Rüştü Günday İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi / Aladağ– Bolu İlgili adresin detaylarına https://tif.org.tr/bolu internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Kurs Türü: Kış Kampçılığı

Kursu Yaş Aralığı: 18 Yaş ve üzeri.

Kurs Tarihleri 21-27 Ocak 2024.

 

 KURS KURALLARI:

1.Başvurular Türkiye İzcilik Federasyonu otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

2.Bay ve bayanlar başvurabilecektir.

3.Otomasyon sistemine kayıtlı lisans, vizeli olmak.

4.Emek- Eğitim Defteri uygulamasını cep telefonuna indirmiş olmak.

5.Danışmanı ile istişare edilerek, Kulüp Önderi tarafından danışman atanmış olmak.

6.Emek- Eğitim Defteri uygulamasında; ön şart olan uygulamalarla beraber "Kış Kampçılığı Kursuna katılabilir" uğraşısını da tamamlamış olmak.

7.Kurs için 2000 TL katkı bedelini yatırmış olmak.

8.Kursa Emek - Eğitim defteri uygulaması yüklü cihaz ile katılmak.

 

KURS PROGRAMI:

Kurs alanına en erken giriş tarih ve saati: 21 Ocak 2024 Saat: 10.00

Kurs alanına en geç giriş tarih ve saati: 21 Ocak 2024 Saat: 14.00

Kursun resmî başlangıç tarih ve saati: 21 Ocak 2024 Saat: 17.00

Kurs alanından en erken ayrılış tarih ve saati: 27 Ocak 2024 Saat: 15.00

Kurs alanından en geç ayrılış tarih ve saati: 27 Ocak 2024 Saat: 19.00

Kursun resmî bitiş tarih ve saati: 27 Ocak 2024 Saat: 15.00

Kurs son başvuru tarihi: 16 Ocak 2024 Saat: 24.00

 

Kurs Koordinatörü:

Kurs (Büro) Sorumlusu:

Şenol EREN 0533 153 41 89 senol@tif.org.tr

Kurs Sorumlusu: İbrahim AKBAŞ: 0530 857 71 93 ibrahim@tif.org.tr

Emek - Eğitim Defteri uygulaması sorun - çözüm bildirim WhatsApp hattı:

Elif DERİNDERE: 0536 267 67 61 elif@tif.org.tr

Eğitim ve Kurslar talimatına https://tif.org.tr/mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

Emek  –  Eğitim  Defterinde  sorun  olanlar,   https://tif.org.tr/duyurudetay/56 adresinden  ilgili  kursun uğraşısını danışmanına onaylatarak kursa katılabilirler.

KURS KATILIM ŞARTLARI:

Kış  kampçılığı  kursu  belgesi:  Bir  ünite  liderinin  izcilerini  kış  açık  hava  faaliyeti  ve  kampına götürebilmesi için gereklidir. Bu belge sahibi en az bir kişi olmadan hiçbir kış açık hava faaliyeti ve kampı yapılamaz.

(1) Federasyonca açılacak tüm kurslarda, kurslara katılacak Türk vatandaşlarının Federasyona lisanslı ve vizeli olmaları gerekir.

(2) LTK (Liderlik Temel Kursu-), Yaz Kampçılığı Kursu ve İlkyardım belgesi sahibi olmak.

(3) Bütün, Liderlik kurs ve seminerlerine katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlarla,  zimmet,  ihtilas,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak.

b) Kurs için gerekli katkı bedelini yatırmış olmak.

c) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

ç) Emek- Eğitim defterinde bulunan ve katılınılacak kursun ön şartı olan vazifeleri tamamlamış olmak.

d) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

 

 KURS ÖZEL DUYURU

1. Kursa, üniformasında hiçbir eksiklik bulunmadan katılmak mecburidir.

2. Kurs esnasında, kursiyerlerin kurs alanından ayrılması sertifikasını alamama sebebidir.

3. Kursa vaktinde gelmeyenler kursa kabul edilmeyeceklerdir.

4. Kursiyerler şahsî çadır, uyku tulumu, mat gibi lider şahsî malzeme listelerindeki malzemelerin tümünü getireceklerdir.

5. Kurs katılımcılarının yiyecek ihtiyaçları federasyonumuz tarafından karşılanacaktır.

6. Kursa katılacak kişilerin, hava şartlarının değişkenliği dikkate alınarak kıyafet bulundurulacaktı

 

*  BAŞVURU SAHİPLERİNİN, BAŞVURU DURUMLARINI OTOMASYON SİSTEMİNDEN MUTLAKA VE SIK SIK KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

İzci lideri eğitim kurslarının yazılı, sözlü, uygulama ve davranış sınavlarının değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak Federasyona yapılır.

 

KURS YOLLUK VE HARCIRAHLARI

 Kurs Müdürleri: Yasal harcırah ödenecektir.

Kurs Müdür Yardımcıları: Yasal harcırah ödenecektir.

Kursiyerlere: Harcırah ödemesi yapılmayacaktır

Federasyonda görevli olanlar federasyon aracı olmadan seyahat ederlerse sadece yol ücreti ödenecektir. Kursiyerlere yol ücreti ödenmeyecektir.