TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU KIŞ ARAMA KURTARMA KURSU

10.01.2024

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

KURS KATILIM DUYURUSU

 

Kurs Yeri: Türkiye İzcilik Federasyonu Tevfik Rüştü Günday İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi / Aladağ– Bolu

İlgili adresin detaylarına  internet adresinden ulaşabilirsiniz https://tif.org.tr/bolu

Kurs Türü: TİFAKE 3 (KIŞ ARAMA KURTARMA KURSU)

Yaş Aralığı: 18 Yaş ve üzeri

Kurs Tarihleri: 28 Ocak - 03 Şubat 2024

Statüsü: Uzmanlık Kursu

KURS KURALLARI:

1. Başvurular Türkiye İzcilik Federasyonu otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

2. Erkek ve Kız izci liderleri başvurabilecektir.

3. Otomasyon sistemine kayıtlı, lisanslı ve vizeli olmak.

4. Emek- Eğitim Defteri uygulamasını cep telefonuna indirmiş olmak.

5. Danışmanı ile istişare edilerek, Kulüp Önderi tarafından danışman atanmış olmak.

6. Emek- Eğitim Defteri uygulamasında ön şart olan;

A) Yetişkin girişi

B) Yaz kampçılığı lider malzeme listesi

C) Kış kampçılığı lider malzeme listesi

Ç) Lider şahsi giyecekler listesi

D) Lider şahsi temizlik malzemeleri uygulamalarıyla beraber "TİFAKE 3 Kursuna katılabilir" uğraşısını da tamamlamış olmak.

7. İlk Yardım Kursu ve TİFAKE 1 Kurslarını başarıyla tamamlamış olmak.

8. Kursa Emek - Eğitim defteri uygulaması yüklü cihaz ile katılmak.

9. Aktif olarak bir yıldır kesintisiz izci çalıştıran izci liderleri, başvuracağı ilgili TİFAKE kursu katkı bedelinin %50'sini öderler.

10. Kurs için 2.000 TL katkı bedelini yatırmış olmak.

 KURS PROGRAMI:

Kurs alanına en erken giriş tarih ve saati: 28 Ocak 2024 Saat: 10.00

Kurs alanına en geç giriş tarih ve saati: 28 Ocak 2024 Saat: 14.00

Kursun resmî başlangıç tarih ve saati: 28 Ocak 2024 Saat: 17.00

Kurs alanından en erken ayrılış tarih ve saati: 3 Şubat 2024 Saat: 15.00

Kurs alanından en geç ayrılış tarih ve saati: 3 Şubat 2024 Saat: 19.00

Kursun resmî bitiş tarih ve saati: 3 Şubat 2024 Saat: 15.00

Kurs son başvuru tarihi: 20 Ocak 2024 Saat: 24.00

 

Kurs Koordinatörü:

Kurs (Büro) Sorumlusu:

Şenol EREN 0533 153 41 89 senol@tif.org.tr

Kurs Sorumlusu:

Lütfi BAYDAĞ: 0533 811 56 31

Nuri KARSLI : 0505 583 84 27

Emek - Eğitim Defteri uygulaması sorun - çözüm bildirim WhatsApp hattı:

Elif DERİNDERE: 0536 267 67 61 elif@tif.org.tr

Eğitim ve Kurslar talimatına  https://tif.org.tr/mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

Emek  –  Eğitim  Defterinde  sorun  olanlar,  https://tif.org.tr/duyurudetay/56 adresinden  ilgili  kursun uğraşısını danışmanına onaylatarak kursa katılabilirler.

 KURS KATILIM ŞARTLARI:

TİFAKE Kursları: Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Ekiplerinin eğitimi için Eğitim ve Program kurulu ile TİFAKE kurullarının planlaması ve yürütmesiyle yapılan kurslardır.

(1) Federasyonca açılacak tüm kurslarda, kurslara katılacak Türk vatandaşlarının Federasyona lisanslı olmaları gerekir.

(2) TİFAKE 1 ve İlk Yardım belgesine sahip olmak.

(3) Bütün, Liderlik kurs ve seminerlerine katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile

devletin şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlarla,  zimmet,  ihtilas,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak.

b) Kurs katkı bedeli: 2.000 TL

c) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

ç) Emek- Eğitim defterinde bulunan ve başvurulacak kursun ön şartı olan vazifeleri tamamlamış olmak.

d) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

 Kurs yönetiminin katılımcılara yönelik duyurusu:

1) Kursta çadırda, kar mağarasında geceleme, çadırda ve kar mağarasında benzin veya bütan propan ocaklarıyla yemek pişirme eğitimleri de bulunduğundan kış kampçılığı lider malzemelerinin eksiksiz getirilmesi gerekmektedir.

2) Çadır, mat, uyku tulumu, benzin veya bütan propan ocağı, yemek pişirmek için iç içe geçen aş kapları, kar botları, su geçirmez kar pantolonu ve anorakları, eldivenleri olmayan ya da yetersiz olanlar kursun başında tespit edilerek kursa alınmayacaklardır.

3) Katılımlarda, sırasıyla faal ünite lideri, daha önce TİFAKE operasyonlarına katılmış lider ve izcilik gönüllüsü olarak kabul yapılacaktır.

4) Katılımcılar kurs alanına kendi imkânları ile ulaşmalıdırlar.

5)  Kurulacak whatsapp  grubu  ekiplerin  oluşturulması,  ekip  malzemelerinin  temini  ve  ulaşım  gibi konularda size beraber hareket etme imkânı verecektir.

6) Anorak, Kar pantolonu gibi dış kış kıyafetler ve botlar, lacivert renkte az bulunduğundan siyah, kahverengi gibi koyu renklerde olabilir.

KURS ÖZEL DUYURU

1. Kursa, üniformasında hiçbir eksiklik bulunmadan katılmak mecburidir.

2. Kurs esnasında, kursiyerlerin kurs alanından ayrılması sertifika alınamamasının sebebidir.

3. Kursa vaktinde gelmeyenler kursa kabul edilmeyeceklerdir.

4. Kursiyerler şahsî çadır, uyku tulumu, mat gibi kamp ihtiyaçlarını getireceklerdir.

5. Kurs katılımcılarının yiyecek ihtiyaçları federasyonumuz tarafından karşılanacaktır.

6. Kursa katılacak kişilerin, hava şartlarının değişkenliği dikkate alınarak kıyafet bulundurulacaktır.

*  BAŞVURU SAHİPLERİNİN,  BAŞVURU DURUMLARINI OTOMASYON SİSTEMİNDEN MUTLAKA VE SIK SIK KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

İzci lideri eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak Federasyona yapılır.

KURS YOLLUK VE HARCIRAHLARI

Kurs Müdürleri: Yasal harcırah ödenecektir.

Kurs Müdür Yardımcıları: Harcırah ödemesi yapılmayacaktır.

Kursiyerlere: Federasyonda görevli olanlar federasyon aracı olmadan seyahat ederlerse sadece yol ücreti ödenecektir. Kursiyerlere yol ücreti ödenmeyecektir.