ENERJİ POLİTİKAMIZ

13.12.2023

Hizmetimiz kapsamında:

 Daima yasal gerekliliklere uyarak, mevcut uygulamaları enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojilere uyarlayarak enerji maliyetlerini düşürmeyi,

Geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırarak ve diğer atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını, çevreyi korumayı,

Enerji yonetim sisteminin ve performansının süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini arttırmak için amaç ve hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlerimizi buna uyarlamayı,

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,

Enerji Yonetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçirmeyi,

Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,

Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmayı,

Katılımcılarımızın tüm çalışmalarında, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla onlara bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı arttırmayı,

EDiRNE GENÇLiK VE SPOR iL MÜDÜRLÜĞÜ olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.