TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU KURS KATILIM DUYURUSU

28.11.2023

Kurs Yeri : Türkiye İzcilik Federasyonu Refahiye Dumanlı  İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi/Refahiye – Erzincan

(https://maps.app.goo.gl/4SstCAr1XjXSkeCp8 )

Kurs Türü: Liderlik Temel Kursu (6 Gecelik)

Kurs Tarihleri: 07-13 Aralık 2023.

 

KURS KURALLARI:

1.Başvurular Türkiye İzcilik Federasyonu otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

2.Erkek ve Kız İzci Gönüllüleri başvurabilecektir.

3.Otomasyon sistemine kayıtlı lisans, vizeli olmak.

4.Emek- Eğitim Defteri uygulamasını cep telefonuna indirmiş olmak.

5.Danışmanı ile istişare edilerek, Kulüp Önderi tarafından danışman atanmış olmak.

6.Emek- Eğitim Defteri uygulamasında; ön şart olan uygulamalarla beraber "LTK 2 ye katılabilir" uğraşısını da tamamlamış olmak.

7.Kurs için 1200 TL katkı bedelini yatırmış olmak.

8.Kursa Emek - Eğitim defteri uygulaması yüklü cihaz ile katılmak.

 

Kurs alanına en erken giriş tarih ve saati: 07 Aralık 2023 Saat: 10.00

Kurs alanına en geç giriş tarih ve saati: 07 Aralık 2023 Saat: 14.00

Kursun resmî başlangıç tarih ve saati: 07 Aralık  2023  Saat: 17.00

Kurs alanından en erken ayrılış tarih ve saati: 13 Aralık 2023 Saat: 15.00

Kurs alanından en geç ayrılış tarih ve saati: 13 Aralık 2023 Saat: 19.00

Kursun resmî bitiş tarih ve saati: 13 Aralık 2023 Saat: 15.00

Kurs son başvuru tarihi ve saati: 04 Aralık 2023 Saat: 10.00

 

Kurs (Büro) Sorumlusu:

Şenol EREN 0533 153 41 89  senol@tif.org.tr

Kurs Sorumlusu:

İbrahim AKBAŞ: 0530 857 71 93 ibrahim@tif.org.tr

Emek - Eğitim Defteri uygulaması sorun - çözüm bildirim WhatsApp hattı:

Elif DERİNDERE: 0536 267 67 61  elif@tif.org.tr

 

Eğitim ve Kurslar talimatına https://tif.org.tr/mevzuat  adresinden ulaşabilirsiniz.

Emek  –  Eğitim  Defterinde  sorun  olanlar,  https://tif.org.tr/duyurudetay/56 adresinden ilgili  kursun uğraşısını danışmanına onaylatarak kursa katılabilirler.

KURS KATILIM ŞARTLARI:

(1) Federasyonca açılacak tüm kurslarda, kurslara katılacak Türk vatandaşlarının Federasyona lisanslı ve vizeli olmaları gerekir.

(2) 1- Lisans çıkartmış olmak,

      2- Emek – Eğitim defterinde gerekli vazifeleri yapmış olanlar, 6 gecelik liderlik temel kursuna katılırlar.

a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı  işlenen  suçlarla,  zimmet,  ihtilas,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak.

b) Kurs için gerekli katkı bedelini yatırmış olmak.

c) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

ç) Emek- Eğitim defterinde bulunan ve katılınılacak kursun ön şartı olan vazifeleri tamamlamış olmak.

d) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Liderlik temel kursu belgesi:

a)Esasen bu sertifika oymakbaşı yardımcısı sertifikasıdır.

b)18 yaşında bu sertifikanın alınmasından, oymakbaşı kursu belgesi alıp 21 yaşını doldurana kadar, bir oymakta oymakbaşı yardımcılığı yapmak içindir.

c)Kulüpte,  ünite  bulunmaması,  lider  ihtiyacı  olması,  kuruluş  aşamalarında,  21  yaşını

doldurduktan sonra, bir takvim yılı oymak açma ve çalıştırma yetkisine sahip olur. Oymakbaşı kursuna gidip sertifika alamaz ise, bir daha ünite liderliği yapamaz, oymakbaşı sertifikası alana kadar oymakta oymakbaşı yardımcılığı yapabilir.

d)Bu kursun sertifikası ile beraber ancak diğer lider gelişim kursları sertifikalarına sahip ise açık hava faaliyeti yapabilir. (İlkyardım, yaz kampçılığı, kış kampçılığı kursları)

 

(2) Lider temel kurs belgesi ile kendi okulunda liderlik yapacak, öğretmen izci liderleri:

(a) 21 yaş üstü liderler; bir yıl sonra açılacak ilk oymakbaşı kursuna gitmek şartı ile oymak çalıştırabilir.

(b) 24 yaşında olmak şartı ile bir yıl sonra açılacak ilk oymakbaşı kursuna gitmek, oymakbaşı kursundan bir yıl sonra da ocakbaşı kursuna gitmek şartı ile ocak çalıştırabilir.

(c)  24  yaşında  olmak  şartı  ile,  bir  yıl  sonra  açılacak  ilk  oymakbaşı  kursuna  gitmek,  oymakbaşı kursundan bir yıl sonra da kümebaşı (başkurt) kursuna gitmek şartı ile küme çalıştırabilir.

(ç) Yukarıdaki kurallar, yeni açılan ünite ve kulüpte bahsedilen branşlarda lider olmaması şartı ile kulüpler ve üniteler için de geçerlidir.

(d) Madde 11/2 her kulüp ve okulda tekrarı olmayacak ve suiistimale mahal vermeyecek şekilde uygulanır.

 

KURS ÖZEL DUYURU

1. Kursa, tam üniforma ile katılmak mecburidir.

2. Kurs esnasında, kursiyerlerin kurs alanından ayrılması sertifikasını alamama sebebidir.

3. Kursa vaktinde gelmeyenler kursa kabul edilmeyeceklerdir.

4. Kursiyerler şahsî çadır, uyku tulumu, mat gibi lider şahsî malzeme listelerindeki malzemelerin tümünü getireceklerdir.

5. Kurs katılımcılarının yiyecek ihtiyaçları federasyonumuz tarafından karşılanacaktır.

6. Kursa katılacak kişilerin, hava şartlarının değişkenliği dikkate alınarak kıyafet bulundurulacaktır.

7. Kurs alanında gece hava – 0 derecenin altına düştüğü için katılımcıların yanlarında mutlaka lider şahsi malzeme listesinde yer alan kış kampı malzeme listesinde bulunan malzemelerin eksiksiz yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

8. Kursa başvuru yapacak olan katılımcıların ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE BULUNAN İLLERDEN BAŞVURU YAPMASI İSTENMEKTEDİR.

*  BAŞVURU  SAHİPLERİNİN,  BAŞVURU  DURUMLARINI  OTOMASYON  SİSTEMİNDEN MUTLAKA VE SIK SIK KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

İzci lideri eğitim kurslarının yazılı, sözlü, uygulama ve davranış sınavlarının değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak Federasyona yapılır.

 

KURS YOLLUK VE HARCIRAHLARI

 

  • Kurs Müdürleri: Yasal harcırah ödenecektir.
  • Kurs Müdür Yardımcıları: Yasal harcırah ödenecektir
  • Kursiyerlere: Harcırah ödemesi yapılmayacaktır.
  • Federasyonda görevli olanlar federasyon aracı olmadan seyahat ederlerse sadece yol ücreti ödenecektir. Kursiyerlere yol ücreti ödenmeyecektir.