Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak

ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde her yıl

uygulanan il spor merkezleri ile engelliler il spor merkezlerinin kayıtlarına 17 Ağustos 2020

tarihinden itibaren başlanacaktır.