İL SPOR DALI TEMSİLCİLİĞİ

10.11.2021

Federasyon başkanlıkları ile il müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunun Ek 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevli il spor dalı temsilcilerinin, federasyon başkanının teklifi Bakanın onayı ile görevlendirilmektedir.

Bu bağlamda; yapılan Federasyon Genel Kurulları sonrasında başlayan yeni dönem için Federasyon İl Temsilcilerinin yeniden görevlendirilmesi gerekmektedir.

Görev almak isteyen kişilerin en kısa sürede il müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.