SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

30.04.2019
4857 Sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak işçilerden sözlü sınava girmeye hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav takvimi ve sözlü sınava girmeye hak kazanamayan adayların listesi aşağıdadır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi.pdf

SINAV TAKVİMİ.docx

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMAYAN ADAYLARIN LİSTESİ.docx